Amaçlar Bildirgesi

Amaçlar Bildirgesi

  • Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve evrensel eğitim hakkına uygun olarak öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlamak.
  • Atatürk ilke ve devrimleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasına katkıda bulunmak
  • Ulusal ve evrensel değerleri öğrenmelerini, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini sağlamak.
  • Ülkemizin, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak
  • Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesinin yanında sosyal, duygusal, bilinçsel bütünlük göstererek entelektüel birikimlerin oluşturulmasını sağlamak
  • Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak,
  • Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak ortamlar oluşturmak.
  • Yaşam alanlarında ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerine, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerine katkıda bulunmak
  • Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan şartları, ortam ve fırsatları oluşturarak disiplinler arası çalışmalarla, sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerini sağlamak
  • Tüm alanlarda proje üreterek bu projeleri hayata geçirmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerimizin istedikleri alanlarda, nitelikli, evrensel normlarını oluşturmuş, dünya çapında bilim ve sanat alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan üniversitelere yerleşmesine katkıda bulunmak.
  • Okulumuzun diploması sayesinde ulusal ve uluslararası arenada farklılık yaratmak, hayat başarılarına öncelikli ve avantajlı girmesini sağlamak,
  • Tüm insanlığı ilgilendiren konularda objektif,
   • Sağlıklı düşünebilen,
   • Bireysel menfaatten arınmış,
   • Bencil olmayan,
   • Ekolojik çevreye duyarlı,
   • Sosyal çevresine karşı sorumlu,
   • Kendi dilini çok iyi kullanan, en az iki dil bilen,
   • Sosyal,bilinçsel, psikolojik ve ekonomik olarak bağımsız,
   • Ülkesinin çıkarlarını savunabilen,
   • Üretken,
   • Yaratıcı,
  • Ülkemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren güncel ve temel sorunlara çözüm üreten dünya insanı yetiştirmektir..