Ar-Ge ve Projeler Birimi

Ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum, kongre düzenler.
AB ve Ulusal Ajans Projelerden sorumludur.
TUBİTAK projeleri ile ilgilenir.
Ankara Kalkınma Ajansı Projeleri yazan birimdir.
Yarışmalara öğrenci hazırlayan gruptur.
Reklam ve Tanıtımdan sorumludur.
İhtiyaç analizi yapar.
Memnuniyet anketleri vb. çalışmalar yapar.
Birim Yayını çıkarır.