Atölyeler

Atıktan Sanata

Atölyenin Amacı: Atölye çalışmasında konuya ilgili öğrencilere; atık malzemelerin değerlendirilmesi, ana ve ara renklerin öğrenilmesi ile renk uyumu ve kompozisyon çalışması yapılması hedeflenmektedir.

Atölye Çalışmasının İçeriği: Atölyede mono baskı tekniği kullanılmaktadır. Bu çalışmanın yanı sıra atık malzemelerden resim ve heykel yapma çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışmaların sonucunda ortaya çıkan eserler sergilenecektir.

BİLİMSEL DENEYLER

Atölyenin Amacı: Bilim, soru sormak, ardından cevaplar ve açıklamalar bulmak için araştırma yapmakla ilgilidir. Eğlen bilim atölyesinde öğrencileri soru sormaya teşvik ederek, onlara bilimsel sürecin ilk adımını tanıtmak amaçlanır.
Atölye Çalışmasının İçeriği: Eğlen bilim atölyesinde öğrenciler, fen bilimleri alanında birbirinden ilginç bilimsel projeler, deneyler ve etkinlikler yaparak hem eğlenir hem de öğrenirler. Aynı zamanda bilimsel olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapma becerisi kazanırlar.

GÖKBİLİM

Atölyenin Amacı: Gökbilim Atölyesi’nde “Eart Ball” ve “Universe in a Box” aktivitelerini içeren  bir program ile öğrencilere  Gökbilimi sevdirmek hedeflenmiştir.
Atölye Çalışmasının İçeriği: Ezberci eğitime karşı hazırlanan bu atölye; sunumlar, videolar, sınıf içi materyaller ve deneylerle zenginleştirilmiştir. Etkinliklerde, teleskop ile  gökyüzü gözlemi, çıplak gözle gökyüzü tanıtımı, uzay araştırmaları, üzerinde yaşadığımız Dünya, içinde yer aldığımız  Güneş Sistemi ve üyeleri konuları ele alınmıştır.

DİNOZORLAR

Amaç: Tarih öncesi dönemlere ait canlılardan dinozorların özelliklerini eğlenceli biçimde öğrenilmesini sağlamaktır.

Atölye dinozorlara özel ilgisi olan ilkokul yaş grubuna yönelik düzenlenir. Atölye için tasarlanan ahşap kalıplar, görseller bilimsel çalışmalar atölyenin içeriğini oluşturur

 

AKIL OYUNLARI

Atölye Amacı: Atölyeye katılanlara Akıl Oyunlarını tanıtmak ve onların farklı-sıradışı düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Atölye İçeriği: Farklı akıl oyunları, kutu oyunları, zeka bulmacaları katamino, Jenga, Birim küpler, tangram ve diğer akıl oyunları öğrenilir.