Öğrenci Alımı

İLKOKUL KAYIT KABUL SÜRECİ

TÜZYEKSAV Liderler Okulları Anaokulu-Anasınıflarından 1. Sınıfımıza doğrudan geçiş yapılır.

İlk kez İlkokulumuzda Okulumuza başlayacak öğrencilerin seçimi ön görüşme ile yapılır. Ön görüşmede öğrenciler Zeka ve Yetenek testleri ile değerlendirilir.

Bu testler:

  1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde(RAM)
  2. Üniversite Hastanelerinde
  3. Özel Kurum ve Kuruluşlarda
  4. Bu konuda çalışan bazı Dernek ve Vakıflarda
  5. Kurumumuza başvurulması durumunda TÜZYEKSAV Liderler Okullarında yapılabilmektedir.

BİLSEM’lerde (Bilim ve Sanat Merkezlerinde) öğrenci seçiminde benzer test ve tanılama yöntemleri kullanıldığından BİLSEM Öğrencileri Öğrenci Belgelerini Sunmaları koşuluyla tanılama sürecine girmeden okulumuza kayıt yaptırabilmektedirler.

Ayrıca yetenek alanlarında (Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Tiyatro, Yaratıcı Yazma, Satranç ve Sporun her alanındaki lisanslı sporcular, Milli Sporculara) yerel, ulusal ve uluslararası başarı göstermiş olanlar da belgelerini sunmaları durumunda görüşme sonucuna göre kayıt yaptırabilmektedirler.