Rusça

Dil, bir iletişim aracı olmanın yanı sıra, o dili kullanan toplumun kültürünü, dünyaya bakış açısını anlamamızı sağlayan çok yönlü bir araçtır. Ayrıca dil, insanlara ilişki kurmak ve sürdürmek yönünde yardım eden bir araçtır.

NEDEN RUSÇA

Filozoflar, bir dilden fazla konuşmak, bir hayat fazla yaşamak demek olduğunu söylüyorlar. Günümüz koşullarında ise bir dil öğrenmenin mesleki ve sosyal hayatımıza katkısının çok büyük olduğunu görüyoruz. Ancak küreselleşen dünyada İngilizce bilmek önemli ama yeterli değildir. İngilizce dışında başka bir dil bilmek size farklı olanaklar ve imkanlar sağlamaktadır. En önemli Slav dillerinden biri olan Rusça dünya üzerinde geniş bir coğrafyada kullanılmaktadır. Son yıllarda da Rusya’nın geniş bir coğrafyaya açılması, Türk-Rus ilişkilerinin dinamik bir şekilde gelişmesi, turizm başta olmak üzere birçok alanda Rusya ile çalışmaların sürdürülmesi Rusça dilinin Türkiye’de de dünyada olduğu kadar önemli bir dil haline getirmektedir.

            Okulumuz, öğrencilerini gerek bilimsel gerek kişisel alanlarda geleceğe hazırlarken, onların dil gelişimlerine de büyük ölçüde katkı sağlamak için küreselleşen dünyaya onları en iyi hazırlayacak dilleri seçmiştir. Okulumuz İngilizce’ nin yanında ikinci dil olarak Rusça eğitimini de ilkokuldan başlayarak vermektedir.

OKULUMUZ RUSÇA EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ

Rusça öğrenmek diğer dilleri öğrenmek gibi hem zor hem de kolaydır. Rusça’da, Türkçeden farklı olarak Kiril alfabesi kullanılır. Ve ilk başta temel dilbilgisi kurallarının öğrenilmesi gerekmektedir. Eğitsel oyunlar, gramer oyunları ile öğrencilerimizin Rusça dilbilgisi alt yapısı oluşturulur. Okuma, yazma becerileri kazandırılır. Öğrencilerimizle yapılan işitsel-görsel çalışmalar ile onlara dinleme ve konuşma becerileri geliştirilerek dil becerilerindeki yeterlilikleri tamamlanır. Okulumuzda Rusça öğretiminde farklı yayınların kitapları ve online kaynaklar kullanılmaktadır.

OKULUMUZDAKİ RUSÇA EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİMİZE KATKILARI

Öğrencilerimiz okulumuzda aldıkları Rusça dil eğitimleriyle gerek eğitim hayatlarında gerek iş hayatlarında diğer bireylerden farklarını ortaya koyacaklar. Dünyaca ünlü bir edebiyat dili olan Rusçayı kullanarak Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy ve Çehov gibi yazarların eserlerini anadilinde okuma fırsatı bulacaklar. Görülmeye değer bir ülke olan Rusya’ya seyahat ettiklerinde orada geçirecekleri zaman içerisinde Ruslar ile onların anadillerinde iletişim kuracaklar ve böylelikle sosyal ilişkilerini geliştirecekler. Market, taksi, konaklama gibi alanlarda hiç zorlanmadan kendilerini ifade edebilecek ve kendisi ile iletişim kurulduğunda kolaylıkla karşısındakini anlayabileceklerdir. Ayrıca Rusça öğrenen bir okul öğrencisi Rus Dili Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Rusça TORFL Sınavına katılabilir ve devlet sertifikasını alabilir.