Lise

Liderler Okullarında lise öncesi kademelerde, öğrencilerin bireysel özellikleri ve yetenekleri etkili izleme ve rehberlik çalışmalarıyla belirlenir, keşfedilir.

Lise kademesi, öğrencinin bireysel özelliklerinin ve yeteneklerinin geliştirildiği, parlatıldığı dönem olarak görülür. Öğrenciler bireysel özelliklerinden ve yeteneklerinden yola çıkarak geleceklerine ilişkin adımları lise döneminde atmaya başlarlar.

Lise döneminde uygulanan programlar, öğrencilerin kendisini, yaşadığı bölgeyi, ülkeyi, dünyayı ve çağı tanımasında ve ufkunu geliştirmesinde yardımcı olur. Öğrenciler farklı kültürleri, deneyimleri, ülkeleri, sanatı, bilimsel çalışmaları ve yaşam tarzlarını tanıyarak, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir.

Üniversitelerle yapılan işbirliği ile lise döneminde  üniversite deneyimini yaşayan öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürür.