Almanca

Ortaokulda Yabancı dil olarak Almanca’yı seçmemizin ilk sebebi Avrupa’da en çok konuşulan dilin Almanca olmasıdır. Ayrıca Almanya’nın dünyada en  gelişmiş ekonomilerden birine  sahip olması, Almanca’nın bilimsel ve ticari alanlarda, mühendislik, tıp, fizik, psikoloji gibi alanlarda da kullanılıyor olması nedeniyle okulumuz üçüncü yabancı dil olarak Almanca’yı belirlemiştir.

 Tüzyeksav Özel Liderler Okulları, Almanca eğitiminde güncel ve sürekli gelişen yöntemlerle oluşturmuş olduğu dil öğretim programı ile küresel boyutta kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Avrupa ortak dil kriterleri ile uyumlu programımızla, öğrencilerimizin dil öğrenimindeki dört temel kriter olan konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştiren çalışmalar yürütmekteyiz.

Hedefimiz; öğrencilerimizin öğrendiklerini içselleştirerek gerçek yaşamla ilişkilendirmeleri, ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilecek yeterliliğe sahip olmaları ve gelecekte mesleki anlamada da bu dili kullanabilmeleri olup, uygulamalarımız ve etkinliklerimiz bu hedeflere uygun bir şekilde planlanmaktadır.

Öğrencilerimize 5. sınıftan itibaren 3. yabancı dil olarak Almanca dersi verilmekte olup derslerimizde; drama, diyalog, görsel materyaller, grup çalışmaları, interaktif yöntemler, güncel iletişimsel aktiviteler gibi  farklı öğrenme teknikleri uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizi, Almanca dilinde uluslar arası geçerliliğe sahip sınav yapmaya yetkili en önemli kuruluşlardan olan Goethe Enstitüsü’nün uyguladığı Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2 sınavlarına hazırlayarak, okulumuzda öğrenmiş oldukları Almanca yeterliliklerini belgelendiriyoruz.