Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler E.K.S. Vakıf Okulları

Tarihçemiz

      2010 yılında Ankara'da faaliyetlerine başlamış olan Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TÜZYEKSAV), 

Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunarak, her türlü bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sağlık çalışmaları yaparak hem yurtiçinde hem de

yurt dışında ülkenin kalkınması ve tanıtılması konusunda önemli roller üstlenmeyi hedeflemiş. Geleceğimiz olan çocukların hayata hazırlanmasında

ve eğitiminde önemli rol üstlenmeyi temeline koymuştur.

      2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında temellerini atıp eğitim öğretim hayatına başlayan  Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakıf

Okulları'nda (TÜZYEKSAV Okulları) amaç üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını erken yaşta fark ederek,

bu çocuklara özel;

zenginleştirilmiş,

tematik,

farklılaştırılmış,

modüler,

proje tabanlı eğitim vermektir.

Bu nitelikliklere göre eğitim verecek,alanında uzman eğitimci ve akademisyenler tarafından geliştirilen eğitim anlayışı

üstün veya özel diye ifade edilen çocukların kişisel özelliklerine göre eğitim almasını sağlayacaktır.

.