Anaokulu Rehberlik

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Üstün potansiyel tanısı almış öğrencilere eğitim-öğretim sağlayan okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, okul psikolojik danışmanımız ile tam zamanlı hizmet vermektedir.

Okulumuz öğrencileri sözel-dilsel, matematiksel-mantıksal,görsel-uzamsal, müziksel-ritmik,bedensel-kinestetik, kişilerarası-içsel ve doğa zeka alanlarında üst düzey performans gösteren bireylerden oluşmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, öğrencilerimizin akademik-sosyal-psikolojik alanlardaki gelişimlerini düzenli olarak takip etmeyi ve öğrencilerimize bireysel/grup rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. PDR Servisimizde okul psikolojik danışmanımız tarafından velilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili velilerimize bireysel danışmanlık da sağlanmaktadır.

Okullarımızda Rehberlik Hizmetlerinin Genel İlkeleri Şunlardır;

-Rehberlik hizmetleri profesyonel bir yardım sürecidir.

– Rehberlik çalışmalarımız tüm öğrencilerimizi kapsar niteliktedir.

– Öğrencilerimizin tüm gelişim alanları takip edilerek desteklenmektedir.

– Bireysel farklılıklar gözetilmektedir.

-Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.

-Rehberlik hizmetlerinde danışman öğretmenlik sistemi ile sınıf/branş öğretmenlerimiz ile işbirliği içinde çalışılır.

-Okulumuzda “her öğretmen rehber öğretmendir” anlayışı benimsenmektedir.

Bu kapsamda öğrencilerimizin;

-Sosyal-duygusal-bilişsel açılardan gelişimlerine,

-Bireysel farklıları gözetilerek yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine,

-Okul dışı, aile ve sosyal çevreleri ile bağlantı kurularak çok yönlü tanınmalarına,

-Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme becerisi kazanmalarına,

-Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmelerine yardımcı olunmaktadır.

OKUL ÖNCESİ PDR SERVİSİ

Erken çocukluk döneminde öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, psikolojik, motor becerileri alanlarında gelişimlerini takip etmek ve bireysel ihtiyaçlarını tespit edip kişisel rehberlik çalışmaları yapmak ilkokula geçiş sürecinin sağlıklı olarak tamamlanması açısından kritik rol oynamaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi birimimizde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ile öğrencilerimizin gelişimi birebir takip edilmektedir. Okul öncesinde öğrencilerimizi tanımak, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını keşfetmek ve doğru yönlendirmek amacı ile öğrenci tanıma formlarından, gözlemlerden ve test-envanterlerden yararlanılmaktadır. PDR Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, yönetici ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte;  çalışmalarında önleyici, gelişimsel rehberlik modellerini kullanmaktadır.

PDR Servisi Tarafından Yapılan Görüşme ve Gözlemler

1)Bireysel öğrenci görüşmeleri,

2)Öğretmen görüşmeleri,

3)Bireysel veli görüşmeleri,

4)Sınıf içi bireysel öğrenci gözlemleri,

5) Öğrenci davranışlarına yönelik olarak yapılan gözlem ve formlar,

6) Sınıf rehberlik çalışmaları

Öğrencilerimize Uygulanan Test ve Envanterler

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,

– Frostig Gelişim Testi,

– Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),

– Gessell Gelişim Testi,

-Bender-Gestalt Testi,

-Peabody Kelime Resim Testi,

-Porteus Labirentleri Testi,

– Goodenought Harris İnsan Resmi Çizme Testi,

– Bir Aile Resmi Çiz Testi,

– Louisa Duss Testi,

– C.A.T,

-Dikkat Testleri

Testler, öğrencilerimizin daha iyi tanınması ve bireysel rehberlik çalışmalarına yön vermesi amacıyla öğrencilerimizin gelişim düzeyleri ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul psikolojik danışmanımız tarafından  uygulanmaktadır.