Öğrenci Alımı

Anaokulu Okula Kayıt Kabul Süreci

Üstün Yetenekli Çocuklar, yüksek zihinsel, yaratıcı, sanat, liderlik kabiliyeti veya belirli akademik alanlarda yüksek performans gösteren çocuklardır. Üstün yetenekli çocukların hem kendi yaşıtlarına benzer hem de kendilerine özgü farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Üstün yetenekli çocuklar yaşıtlarının ilgisini çeken pek çok etkinlikten de hoşlanırlar ancak; daha detaylı ve derinlemesine bilgiye gereksinim duyarlar.

Erken Çocukluk Döneminde Sahip Oldukları  Özellikler
• Bebeklikte olağanüstü hareketlilik
• Uzun dikkat süresi
• Anne-baba veya bakan kişiyi erken tanıma ve gülme
• Ses, ağrı ve acıya karşı aşırı reaksiyon
• Gelişimsel dönüm noktalarına (yürüme, konuşma vb.) hızlı ilerleme
• Olağanüstü hafıza
• Hızlı öğrenme ve bundan hoşlanma
• Erken ve kapsamlı dil gelişimi
• Kitaplara karşı aşırı ilgi
• Merak
• Şakadan anlama yeteneği
• Soyut muhakeme ve problem çözme becerileri
• Canlı hayal gücü
• Duyarlılık ve sevecenlik
• Sürekli soru sorma
• Arkadaşları ile oynarken lider olma

Üstün Yetenekli Öğrenciler TÜZYEKSAV Liderler Okullarına Okul öncesi dönemde 43 aydan itibaren kabul edilirler. Potansiyelleri gelişim aşamasında olduğu için Veli, Öğretmen gözlemlerinin sürekliliği esastır.

Okul öncesi dönemde bazen 1 gün bile etkili olabildiği için yaş grupları özenle oluşturulur. 45 -57 Ay Arası Okul Öncesi Küçük Grubu oluştururken 57-69 ay arası Okul Öncesi 2. Grubu oluşturur.

Bu aralıklar aday öğrenci yaş aralıklarına göre kendi içinde küçük gruplandırmalar için değiştirilebilir.

Okul kabul sürecinde Okul Öncesi için  Veli ve Öğrencinin katıldığı gözlem ve değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler sırasında Veli ile öğrencinin gelişimsel dönemlerdeki özellikleri, sergilediği davranışlar  değerlendirilirken öğrenci ile yapılan görüşmede  bilişsel ve psiko motor alanlardaki yeterlikleri kendi yaş grubu temelinde karşılaştırılır.

Ayrıca bu yaş grubu için Çeşitli Envanterler, farklı tanılama araçları kullanılarak öğrencilerin potansiyellerine ilişkin sonuçlar aile ile paylaşılır. Tüm değerlendirmeler sonucunda okula Kabul kriterlerini karşılayan öğrencilerin Okul Kaydı yapılır.

Okul öncesi dönemde 1. Sınıfa başlayacak Okul Öncesi Öğrencileri Yaz Okuluna katılırlar. Bu yaz Okulu öğrencinin İlkokula hazırlık sürecinin temelini oluşturur. Böylece öğrenciler kendi zihinsel akranlarıyla aynı ortamlarda bulunma deneyimine sahip olarak İlkokula başlar.