Bilim ve Yetenek Günümüz(Spagetti Günü)

Yetenek; bireyin yaşadığı duygu, düşünce,  davranış ve edindiği bilgileri üretici bir şekilde hayatının her alanına uygulayabilme becerisidir. Yeteneğin aynı zamanda zekâ ile oldukça yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Her çocuk kendine has, özel birçok yetenek ve beceriler ile dünyaya gelir. Çocuğun hayatına büyük anlamda yön veren bu beceri ve yeteneklerin keşfi ailede başlar okulda devam eder.

Bu bilinçle, TÜZYEKSAV/Özel Liderler Okulları’nda her yıl geleneksel olarak Yetenek Günleri düzenlenir. Öğrencilerimizin Akademik başarının yanında  kültür, sanat, spor, görsel sanatlar ve müzik dalında yapacağı etkinlikler , daha mutlu, özgüveni gelişmiş, estetik duyguların harekete geçmesiyle yeteneklerinin eğitildiği bir ortamda, kaliteli bir birey olarak yetişmesine imkan sağlayacaktır.

 Okulumuzda Öğrencilerimizin Bilim, Sanat, Spor ve Yabancı Dil alanlarındaki yeteneklerinin ortaya çıkarılıp, desteklenmesi, güdülenmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi esas alınarak çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sahnelemeleri, sergilemeleri ve sunmalarına olanak sağlanır.