Eğitim Öğretim

TÜZYEKSAV/Özel Liderler  Ortaokulu’nda, Millî Eğitim Bakanlığının oluşturduğu programlar esas alınmaktadır. Bu programlardaki kazanımlar yanında tasarlanan, geliştirilen uygulama ve etkinlikler, öğrencilerinin gelişimsel gereksinimlerini karşılamayı, olumlu davranış geliştirmeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki becerilerini daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, bilinçli, tüketici olma, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri vb. kazanımlara yönelik öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır.

Ortaokul Lise Giriş Sınavlarına hazırlığın eksiksiz biçimde yapıldığı bir dönemdir. Ortak sınavlara hazırlık çalışmaları 5. Sınıftan itibaren öğrencilerin tümünün maksimum başarı ile tam puan elde etmeleri hedefi doğrultusunda planlanır ve gerçekleştirilir.

 

Ortaokulda her aya ait bir tema belirlenir ve tüm ay boyunca o temaya ait ek etkinlik ve uygulamalar planlanır. Tüm ders ve etkinliklerde 21. YY becerilerini tanımlayan ve en genel olarak

  • Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri,
  • Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri,
  • Temel Konular ve Disiplinlerarası Temalar,
  • Yaşam ve Kariyer Becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinlik düzenleme ve eklemeleri yapılır.