İlkokul Rehberlik

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Üstün potansiyel tanısı almış öğrencilere eğitim-öğretim sağlayan okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, okul psikolojik danışmanımız ile tam zamanlı hizmet vermektedir.

Okulumuz öğrencileri sözel-dilsel, matematiksel-mantıksal,görsel-uzamsal, müziksel-ritmik,bedensel-kinestetik, kişilerarası-içsel ve doğa zeka alanlarında üst düzey performans gösteren bireylerden oluşmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, öğrencilerimizin akademik-sosyal-psikolojik alanlardaki gelişimlerini düzenli olarak takip etmeyi ve öğrencilerimize bireysel/grup rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. PDR Servisimizde okul psikolojik danışmanımız tarafından velilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili velilerimize bireysel danışmanlık da sağlanmaktadır.

Okullarımızda Rehberlik Hizmetlerinin Genel İlkeleri Şunlardır;

-Rehberlik hizmetleri profesyonel bir yardım sürecidir.

– Rehberlik çalışmalarımız tüm öğrencilerimizi kapsar niteliktedir.

– Öğrencilerimizin tüm gelişim alanları takip edilerek desteklenmektedir.

– Bireysel farklılıklar gözetilmektedir.

-Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.

-Rehberlik hizmetlerinde danışman öğretmenlik sistemi ile sınıf/branş öğretmenlerimiz ile işbirliği içinde çalışılır.

-Okulumuzda “her öğretmen rehber öğretmendir” anlayışıyla öğrencilerimiz desteklenmektedir.

Bu Kapsamda Öğrencilerimizin;

-Sosyal-duygusal-bilişsel açılardan gelişimlerine,

-Bireysel farklıları gözetilerek yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine,

-Okul dışı, aile ve sosyal çevreleri ile bağlantı kurularak çok yönlü tanınmalarına,

-Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme becerisi kazanmalarına,

-Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmelerine yardımcı olunmaktadır.

İLKOKUL PDR SERVİSİ

İlkokul PDR hizmetlerimizin genel amacı; öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, akademik durumlarını takip etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmek, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken, donanımlı ve 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetişmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda PDR Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, yönetici ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte çalışmalarında önleyici, gelişimsel rehberlik modelleri kullanmakta ve kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarına yer vermektedir.

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin uyumunu ve eğitsel gelişimini güçlendirmeyi içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanıması, uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmalarının yapılması, akademik başarısızlık nedenlerini saptayıp ortaya çıkarılması eğitsel rehberliğin içerdiği konulardır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardım içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi esastır.

Kişisel-Sosyal Rehberlik: Öğrencinin duygusal ve psikolojik problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi için kişiye destek sürecini içerir. Duygusal sorunlar, öğrenme bozuklukları kişisel rehberliğin içerdiği konulardır.

PDR Servisi tarafından yapılan Görüşme ve Gözlemler

1)Bireysel öğrenci görüşmeleri,

2)Öğretmen görüşmeleri,

3) Bireysel veli görüşmeleri,

4)Sınıf içi bireysel öğrenci gözlemleri,

5) Öğrenci davranışlarına yönelik olarak yapılan gözlem ve formlar,

6) Sınıf rehberlik çalışmaları

Öğrencilerimize Uygulanan Test ve Envanterler

-Gessell Gelişim Testi,

-Bender-Gestalt Testi,

– Goodenought Harris İnsan Resmi Çizme Testi,

-Bir Aile Resmi Çiz Testi,

-Çoklu Zeka Envanteri,

– Louisa Duss Testi,

– C.A.T,

-Öğrenme Stilleri Envanteri,

-Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği,

-Bireyi Tanıma Teknikleri,

-Beier Cümle Tamamlama Testi,

-Sosyometri,

-Otobiyografi,

-Kimdir Bu? Ölçeği

-Kime Göre Ben Neyim? Envanteri,

-Snellen Göz Tarama Testi,

-Dikkat Testleri,

-Problem Tarama Envanteri

Testler, öğrencilerimizin daha iyi tanınması ve bireysel rehberlik çalışmalarına yön vermesi amacıyla öğrencilerimizin gelişim düzeyleri ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul psikoloijk danışmanımız tarafından ihtiyaç dahilinde uygulanmaktadır.