İngilizce

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 

Dil eğitiminde temel ilkemiz; TÜZYEKSAV/Özel Liderler Ortaokulu’ndan mezun olan tüm öğrencilerimizin bir yabancı dili mükemmel seviyede, iki yabancı dili ise iyi seviyede öğrenmiş olmasıdır.

Bu amaçla okul öncesi ve ilkokuldan başlayarak birinci yabancı dil olarak belirlenen İngilizce ’de yoğun bir program uygulanır.

İngilizce eğitiminde kazanımlar 21. Yüzyıl becerileri ile harmanlanmaktadır. Öğrencilerimizin öğrendikleri dili  hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için  ders içi-dışı aktiviteler, oyunlar, teatral etkinlikler düzenlenir ve öğrendikleri dili günlük ve mesleki hayatlarında kullanabilmeleri sağlanır.

Eğitim-öğretim sürecimizde dünyaca kabul görmüş olan Cambridge yayınları kullanılmaktadır. Cambridge Universitesi tarafından hazırlanan basılı kaynaklar yanında Online kaynaklar da etkili biçimde sürece dahil edilmektedir.

Öğrencilerimizin  her yıl eğitim öğretim yılı bitiminde uluslararası geçerliliği olan Cambridge Young Learners  sınavlarına (starters-movers-flyers)  ve  KET, PET ve FCE gibi üst seviye dil yeterlik sınavlarına girmeleri sağlanır.  Okulumuzda bu sınavlara hazırlık için örnek deneme sınavları uygulanır.

Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen derslerimiz ana ders (main course) ve beceri  dersleri (skills) olmak üzere ayrıştırılmakta ve öğrencilerimizin ana derslerde aldıkları kazanımları beceri derslerinde de kullanmaları sağlanarak; konuşma, okuma ve yazma becerileri geliştirilmektedir.

TÜZYEKSAV Liderler Okulları olarak verdiğimiz İngilizce eğitiminin seviyesini her zaman en üst seviyeye taşımak önceliğimizdir.