Öğrenci Alımı

ORTAOKUL KAYIT KABUL SÜRECİ

TÜZYEKSAV Liderler Okulları İlkokulundan 5. Sınıfımıza doğrudan geçiş yapılır.

Ortaokulda Okulumuza ilk kez başlayacak öğrenciler her yıl yapılan Okula Kabul ve Bursluluk Sınavındaki akademik başarılarına göre Okula Kayıt imkanına sahip olur. Okula kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ile ön görüşme yapılır ve kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

Sınav sonuçları Fen ve Matematik Puan ağırlığı temelinde değerlendirilir.

Akademik başarı  yanında  yetenek alanlarında (Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Tiyatro, Yaratıcı Yazma, Satranç ve Sporun her alanındaki lisanslı sporculara, Milli Sporculara) yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı göstermiş olan öğrenciler de okula kayıt yaptırabilmektedir. Bu alanlarla kayıt yaptırabilmek için ilgili alandaki belgelerin Okul Yönetimine sunulması gerekmektedir.

Bunların dışında BİLSEM’lerde (Bilim ve Sanat Merkezlerinde) eğitim öğretimlerine devam eden BİLSEM Öğrencileri Öğrenci Belgelerini Sunmaları koşuluyla kayıt yaptırabilmektedirler.  BİLSEM Öğrencisi olmak dışında farklı kurum ve kuruluşlarda (hastane, RAM, Özel Kurum ve Derneklerde yapılan) zihinsel performans değerlendirme raporları Okula kayıt başvurusu için kabul edilir.