Sosyal Bilimler Alanı Birimi

Müfredatın kazanımlarının hedefe ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesini yapar.
Eksik ve yetersizliklerini tespit ederek müfredata paralel etkinlikler planlar.
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerin bütünleşmesini sağlar.
Deneysel Sosyal Bilim çalışması düzenler.
Sözel Tarih uygulamaları yapar.
Disiplinlerarası eğitimde diğer birimlere Sosyal Bilimler alanında destek verir.
Sosyal Bilimler Alanında gezi, gözlem ve inceleme kampları düzenler.
Sosyal Bilimlerde problem çözme yeteneği ve düşünme becerileri kazandırır.
Birim Yayını çıkarır.