Yabancı Diller Günü

Öğrencilerimize yaşayarak öğrenme eğitim modelimiz çerçevesinde yabancı dilleri sadece gramatik yapısıyla değil günlük yaşamda konuşarak, anlatarak, tartışarak kendini ifade etme fırsatı verilmektedir.Bu amaçla öğrencilerimiz Okulumuzca her sene düzenlenen İngilizce, Almanca ve Rusça dil etkinliklerinde yer almaktadırlar.Bu etkinliklerde öğrencilerimiz quiz show, tiyatro, drama, şiir, şarkı ve çeşitli dil becerilerini ortaya koymaktadır.Bu sayede öğrencilerimiz özgüvenli bir şekilde  topluluk karşısında konuşmayı, yeteneklerini sergilemeyi, ana dillerinin yanında diğer yabancı dilleriyle de  kendilerini ifade etme becerilerini kazanmaktadırlar.