Eğitim Öğretim

ANAOKUL

ÖN KAYIT GÖRÜŞMELERİ: Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

ÖĞRENCİ TANIMA VE İZLEME ÇALIŞMALARI: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır.

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

BİREYSEL ÇALIŞMALAR: Gerekli görülen öğrencilerle küçük kas gelişimi, algı, dikkat alanlarında yapılan çalışmalardır.

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

GRUP GÖZLEMLERİ: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik bir çalışmadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ: Değerlerin eğitimini işleyen bir programdır. Çocukların, evrensel ve sosyal temel değerleri keşfetmeleri ve geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etme yönünde fırsat veren bir programdır. Değerler öğrencinin bilişsel, sosyal ve psikolojik yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.

GRUP ÇALIŞMALARI: Sosyal beceri geliştirme, yaratıcılık, dikkati güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve psikomotor gelişime destek gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.

PORTFOLYO SUNUMLARI: Öğrencilerimizin eğitsel ve yaratıcı okul çalışmalarını, öğrenme biçimlerini bilgilerini kullanma durumunun süreç içinde nasıl aşamalar kaydettiğini gösteren bir değerlendirme yöntemidir. 4-5 yaş öğrencilerimizin İngilizce , Türkçe ve Sanat alanında yaptığı çalışmaları velilerimize sunarlar. Portfolyo sunumlarıyla; öğrencilerin kendilerini ifade etme becerisini, özgüvenlerini geliştirmek hedeflenmektedir.

OKUL OLGUNLUĞU ÇALIŞMALARI: Öğrencilerimize ilköğretime geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmadır.

MÜZİK EĞİTİMİ: Okulumuzda; söz, müzik ve hareket ile ifade yöntemi olarak kullanılan, “Orff Anlayışıyla Temel Müzik Eğitimi” verilmektedir.

Bu anlayış ile tüm çocukların duygularını daha rahat ifade etmelerini sağlayarak, müzik yapma ve dans etme olanağına kavuşmaları amaçlanmaktadır. Orff yaklaşımına göre “Müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir. İnsanın yetiştirilmesidir.” Yürütülen program ile çocuğun keşifler yapmasına, müzik, drama ve dans yolu ile kendisini ifade etmesine, yaratıcılığını kullanarak ürün ortaya koymasına olanak sağlanmaktadır.

PİYANO: Piyano çalmanın temel kuralları, tutuş, duruş,oturuş ,klavye tanıma, nota ve vuruşları piyano üzerinde uygulama çalışmaları anaokulumuzda verilmektedir.

SATRANÇ: Satranca ilk adımlarımızı, TÜZYEKSAV/LİDERLER Anaokulunda atıyoruz.  Öğrendiklerimizi bazen masa başında birbirimize karşı, bazen de satranç panosunda eğlenceli programlar eşliğinde uyguluyoruz.Kısacası hem çok eğleniyor, hem de bu güzel oyunu öğrenmenin keyfini yaşıyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ: Okul öncesi dönemde, zihinsel eğitim kadar büyük bir öneme sahip olan beden eğitimi, çocukların beden sağlığı ve becerilerinin gelişimini hedef alır. Bu amaçla dersler yaş gruplarına göre uygulanır. Derslerde öncelikle; alanında uzman öğretmenlerce koşmak, tırmanmak, zıplamak gibi doğal hareketlerin geliştirilmesi amaçlanır. Aynı zamanda temel beden eğitimi dersleri; basketbol, voleybol, futbol vb. takım oyunları öğretilir.

YOGA: Düzenli olarak yoga yapan çocuklar zamanla yeni duruş şekilleri sergileme ve zihinleri ve bedenleri arasında bir bağ kurma konularında uzman olurlar. Bu da çocuklarımızda özgüvenin artmasını sağlar.Öğrencilerimizin  vücudu ve zihni arasında bir denge kurmasına yardımcı olan yoga aynı zamanda farkındalığı arttırmak için de okulumuzda bir araç olarak kullanılıyor. Çocuk yogasında genel olarak hikayelerden faydalanıyor ve bu hikayelerde mutlaka çocukların belli bir konuyla ilgili farkındalıklarını arttıracak mesajlar oluyor. Bu mesajlar belli bir konuda ilham vermek ya da hayallerinin peşinden gitmeyi teşvike yönelik mesajlar olabiliyor. Her duruşta tüm vücutlarını kullanarak ve nefes alıp verişlerine odaklanarak, çocuklar yogayı kendilerini rahatlamış, sakin ve mutlu olarak bitiriyorlar.Okulumuz anasınıflarında yoga eğitimi ile çocuklarımızın özgüvenli, konsantrasyonu yüksek, mental ve fiziksel açıdan rahatlamış özgür hisseden mutlu bireyler olmasını hedeflemekteyiz.

CİMNASTİK:Anaokulumuzda verilen temel cimnastik eğitimi, herhangi bir spor dalına yönelmeden önce yapılabilecek taban bir spor dalıdır. Okul öncesi dönem, cimnastik sporuna başlangıç için en ideal yaşlardandır. Bu yaşlarda hareketliği sağlamak ve diğer spor dallarına yönelmeden önce doğru bir program sayesinde çocukların doğal gelişimleri desteklenebilir. Bu sayede farklı bir spor dalına yönelse bile vücut olarak gerekli donanıma sahip olacaktır. Okulumuzda uygulanan temel cimnastik eğitimi, düzen alıştırmaları, temel alıştırmalar ve serbest alıştırmalardan oluşmaktadır. Temel cimnasatik  alıştırmaları ile öğrencilerimiz; doğru yürüme, koşma, duruş, denge, el-ayak koordinasyonu, zarafet, esneklik gibi kazanımlar elde ederler. Bu kazanımlarla beraber anasınıflarımızda uygulanan temel cimnastik eğitimimizle kas ve kemik yapısı güçlenir.

TAEKWONDO: Savunma sporlarından biri olan tekvando temel prensip olarak sabır, nezaket, iradenin güçlü olmasını ve ruhun kendiyle bütünlüğünü ele alır. Okulumuzda tekvando derslerimizdetae, ba, chagi gibi temel ayak teknikleri ve kwon, jumok, chrigi gibi temel el teknikleri öğretilir. Bu teknikler öğrencilerimize dinamik bir beden, kalbin düzenli çalışması, vücutta kılcal damarlarda artış, vücuda giren oksijen miktarında artış, güç, hız ve dayanıklılıkta artış sağlar.

GÖRSEL SANATLAR:Parmak boya, sulu boya, kolay, baskı gibi farklı tekniklerin kullanıldığı bu dersimizde, öğrencilere, estetik olana değer vermeyi öğretmek ve yaratıcılıklarını desteklemek ana hedefimizdir. Öğrencilerimiz farklı resim ve sanat sergilerini gezerek, sanatı yaşayarak öğrenme fırsatını yakalarlar. Aynı zamanda kendi yaş gruplarına uygun yarışmalara da katılım göstererek kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar.

DRAMA:Drama öğrencinin pozitif benlik kavramının gelişmesinde önemli bir yer tutar. Öğrencilerimiz drama dersleri sayesinde liderlik yapmayı, takip etmeyi, sırayla oynamayı ve sıra beklemeyi öğrenirler. Olayları yeniden canlandırma, hareketleri taklit etme, sözlü veya sözsüz bir dil kullanma, hikaye, şiir ve yaşanmış olayları rol yaparak ifade etme, drama dersinde temel aldığımız hedeflerimizdendir.

GÖKBİLİM: Ezberci eğitime karşı hazırlanan sunumlar, videolar, sınıf içi materyaller ve deneylerle zenginleştirilir.Etkinliklerde, teleskop ile  gökyüzü gözlemi, çıplak gözle gökyüzü tanıtımı, uzay araştırmaları, üzerinde yaşadığımız Dünya, içinde yer aldığımız  Güneş Sistemi ve üyeleri konuları ele alınır.

EĞLENCELİ MATEMATİK:Amaç okul öncesi dönemde öğrenciyi matematik ile tanıştırmaktır. Sınıflandırma, ölçme, objeleri ve sembolleri karşılaştırabilme, matematik terminolojisini kullanma, cetvel, saat, tartı gibi matematik malzemelerini kullanma, parça ve bütün ilişkisini sağlama, okulöncesi öğrencilerimize etkin öğrenme dersi kapsamında öğrettiğimiz matematik bağlantılı konulardır.

EĞLENCELİ BİLİM: Çocukların farklı tekniklerle gözlem yapabilmeleri, araştırma-inceleme çalışmalarını yürütebilmeleri ve neden-sonuç ilişkisini kurabilme becerilerini kazanmaları ana hedeftir. Çocuklar yaşadıkları çevreyi koruma, tanıma ve sevme konusunda bilinçlendirilirler. Deney ve gözlemlerle araştırmaya olan doğal merakları pekiştirilir.