Eğitim Öğretim

TÜZYEKSAV/Özel Liderler İlkokulu eğitim programı, Millî Eğitim Bakanlığının oluşturduğu programları esas almaktadır. Bu programlardaki kazanımlar yanında tasarlanan, geliştirilen uygulama ve etkinlikler, öğrencilerinin gelişimsel gereksinimlerini karşılamayı, olumlu davranış geliştirmeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki becerilerini daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, bilinçli, tüketici olma, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri vb. kazanımlara yönelik öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır.

 

İlkokulda her aya ait bir tema belirlenir ve tüm ay boyunca o temaya ait ek etkinlik ve uygulamalar planlanır. Tüm etkinliklerde 21. YY becerilerini tanımlayan ve en genel olarak;

 

  • Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri,
  • Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri,
  • Temel Konular ve Disiplinler arası temalar,
  • Yaşam ve Kariyer Becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinlik düzenlemeleri yapılır.