Ortaokul

Ortaokulumuz

Öğrencilerimizin gruplandırılması, uzmanlar tarafından yapılan genel yetenek ve zeka testleri ile düzeylerine göre yapılır.
Eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ortaokul eğitim
programlarına ek olarak akademisyenlerimiz tarafından zenginleştirme ve farlılaştırma çalışmaları ile desteklenmektedir.

Eğitim Müfredatını Zenginleştiriyoruz

Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Bilişim Teknolojileri derslerinde
uygulanan müfredat, zenginleştirilerek öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre uygulanır.

Farklılaştırılmış Eğitim Uyguluyoruz

Öğrencilerimize;
Programın içeriğini keşfetmeleri için çeşitli yolların kullanıldığı,
Aktivitelerin, süreci anlamlı öğrenmeye, öğrencilerin kendi bilgi ve fikirlerine ulaşmalarına yönelik yapıldığı,
Öğrendiklerini gösterme ve sergilemek için seçimlerini yapabildikleri bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Düşünme Becerilerini Geliştiriyoruz

Düşünme becerileri dersiyle, öğrencilerimizin zeka gelişimlerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini de geliştirmeyi hedefliyoruz.
Farklı düşünme, nesneler arasındaki bağlantıları kendine özgü yollardan giderek bulmaktır.
Bu sayede öğrencilerimizin sorunları çözerek zeka gelişimlerini arttırmak; diğer yandan kendine özgünlüğünü keşfederek bireysel farkındalığını kanıtlamak istiyoruz.

Problem Çözme Yetilerini Güçlendiriyoruz

Günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümünde kısa, etkili ve faklı yöntemler kullanarak öğrencinin kendisine ve topluma yararlı olması amaçlanmaktadır.
Sorun çözmede; 5N1K, beyin fırtınası, örnekseme gibi yöntemleri temel alıyoruz.

Düşünme Becerilerini Ürüne Dönüştürüyoruz

Olmayan bir şeyi hayal edebilmeyi,
Bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilmeyi,
Yeni fikirler geliştirebilmeyi ve
Bunları ürüne dönüştürebilmeyi;
”ÜRETİCİ DÜŞÜNCE”yi öğretiyoruz.

Yaratıcı ve Analitik Düşünme Tekniklerini Öğretiyoruz

  • Seçici Problem Çözümü
  • Yaratıcı Probem Çözümü
  • Yaratıcı Zıt Düşünme
  • Sosyal Bağlamda Aktif Düşünme
  • Kritik Düşünme Stratejileri

Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Zenginleştirme Yapıyoruz

Okulumuzda yetenek derslerinde (Müzik, Görsel Sanatlar, Spor) öğrencilerimizin,erken yaşta yeterliliklerinin tespiti yapılarak, yetenek grupları oluşturularak daha pozitif bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.