Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KİZİROĞLU

Ülkemiz bir maden yatağı havuzu içinde yüzüyor, henüz keşfedilmemiş maden yataklarıyla dolu. Zaman içinde işinin ehli birileri gelip o madeni çıkaracak, ülkemizin hizmetine sunacak. Madenler yer altında kaldığı sürece insanlığa fayda sağlamaz, toplumları refah içinde yaşatamaz. Bir madenin yer altından çıkarılması işlenmesi bir tecrübe, kalkınmışlık, sanayi, her şeyden önce bilgi ve bilim işidir.

Ülkemizin en önemli madeni henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş çocuklarımız yani üstün zekalı ve yetenekli çocuklarımız ile gençlerimizdir. Bir geçek var ki; nüfusumuzun yüzde 2-3’ü içinde yer alan üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tanılaması yapılmamış, onlarla yeterince ilgilenilmemiş bu çocuklarımıza ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim olanağı sunulmamıştır. Gelişmiş ülkeler bilgiyi bilime, bilimi üretime çeviriyor ve ürettiğini satıyor. Bu ülkeler, üstün yetenekli bireylere özel eğitim vererek hatta bu yetenekleri ülkelerine getirerek sanayi çağını, uzay çağını, bilgi çağını, robotik çağı yakalıyor ve dünyayı yönetiyorlar.

Bir ülkenin en önemli sermayesi iyi eğitim almış insanken; ülkemizde çok iyi niyetli çalışmalara rağmen üstün zekâlı ve yetenekli bireyler, kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri, öğrendiklerini ürüne dönüştürebilecekleri ortam ve fırsat bulamamış, çoğu okul çağının ilk yıllarında yok olup gitmiştir.

Türkiye Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı (TÜZYEKSAV), keşfedilmeyen bu cevherleri ortaya çıkarmak, keşfedilenlerin farklı ve ilgileri doğrultusunda eğitim almasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2013-2014 yılında Türkiye Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı–TÜZYEKSAV OKULLARI ülkemize ve insanlığa faydalı bireylerin yetiştirmesi için, ülkemizin önde gelen bilim insanlarıyla eğitim yolculuğuna başlamıştır. Geleceğin liderlerini-bilim insanını, sanatçısını, sporcusunu- yetiştirme hedefi doğrultusunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında TÜZYEKSAV Liderler Okulları adını almıştır ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Erdal KİZİROĞLU
Kurucu&Yönetim Kurulu Başkanı