Okullarımız

Hayallerinizi Ertelemeyin

Bursluluk Başvurusu İçin

TIKLAYINIZ

Hayallerinizi Ertelemeyin

Bursluluk Başvurusu İçin

TIKLAYINIZ

Anasınıfımız

TÜZYEKSAV Özel Anaokulu eğitim programı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu programları esas almaktadır. Bu programdaki kazanımlar yanında geliştirilen uygulama ve etkinlikler,  öğrencilerinin gelişimsel gereksinimlerini karşılamayı, olumlu davranış geliştirmeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki becerilerini daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, bilinçli, tüketici olma, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri vb. kazanımlara yönelik öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır.

Anaokulunda her aya ait bir değer belirlenir ve tüm ay boyunca o değere ait ek etkinlik ve uygulamalar planlanır.

Sınıflarda alan derslerinde sınıf öğretmeni ve alan öğretmeni görev alır. Haftalık program dahilinde; Beden Eğitimi, Taekwondo Drama, Müzik, İngilizce, Yoga, Fen Eğitimi ve tüm atölyeler branş öğretmenleri/antrenörleri tarafından yürütülür.

Tüm velilerimizden Aile Katılım Etkinlikleri kapsamında uzmanlık alanı, mesleği ya da ilgi alanı olan bir konuda ana sınıfı öğretmeni ve yöneticileriyle birlikte planlayacakları bir etkinlikte bizimle, öğrencilerimizle birlikte olmaları beklenir.

İlkokulumuz

TÜZYEKSAV/Özel Liderler İlkokulu eğitim programı, Millî Eğitim Bakanlığının oluşturduğu programları esas almaktadır. Bu programlardaki kazanımlar yanında tasarlanan, geliştirilen uygulama ve etkinlikler, öğrencilerinin gelişimsel gereksinimlerini karşılamayı, olumlu davranış geliştirmeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki becerilerini daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, bilinçli, tüketici olma, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri vb. kazanımlara yönelik öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır.

İlkokulda her aya ait bir tema belirlenir ve tüm ay boyunca o temaya ait ek etkinlik ve uygulamalar planlanır. Tüm etkinliklerde 21. YY becerilerini tanımlayan ve en genel olarak;

  • Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri,
  • Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri,
  • Temel Konular ve Disiplinler arası temalar,
  • Yaşam ve Kariyer Becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinlik düzenlemeleri yapılır.

Ortaokulumuz

TÜZYEKSAV/Özel Liderler  Ortaokulu’nda, Millî Eğitim Bakanlığının oluşturduğu programlar esas almaktadır. Bu programlardaki kazanımlar yanında tasarlanan, geliştirilen uygulama ve etkinlikler, öğrencilerinin gelişimsel gereksinimlerini karşılamayı, olumlu davranış geliştirmeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki becerilerini daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, bilinçli, tüketici olma, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri vb. kazanımlara yönelik öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır.

Ortaokul ortak sınavlara hazırlığın eksiksiz biçimde yapıldığı bir dönemdir. Ortak sınavlara hazırlık çalışmaları 5. Sınıftan itibaren öğrencilerin tümünün maksimum başarı ile tam puan elde etmeleri hedefi doğrultusunda planlanır ve gerçekleştirilir.

Ortaokulda her aya ait bir tema belirlenir ve tüm ay boyunca o temaya ait ek etkinlik ve uygulamalar planlanır. Tüm ders ve etkinliklerde 21. YY becerilerini tanımlayan ve en genel olarak

  • Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri,
  • Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri,
  • Temel Konular ve Disiplinlerarası Temalar,
  • Yaşam ve Kariyer Becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinlik düzenleme ve eklemeleri yapılır.