Yabancı Diller Alanı Birimi

Yabancı Diller Alanı Birimi
Müfredatın kazanımlarının hedefe ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesini yapar.
Eksik ve yetersizliklerini tespit eder.
Müfredata paralel etkinlikler planlar.
Öğrencilerin bireysel dil öğrenme yeteneklerine uygun olarak ortamlar hazırlar.
Dil konuşma sınıflarının düzenler ve işlevsel hale getirilmesini sağlar.
Güncel yaşamda kullanabileceği yabancı dil eğitimi için yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları sağlar.
Dil kampları düzenler.
Birim Yayını çıkarır.